Сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоох 530 хүнсний худалдаанаас 294 зөрчил илэрчээ

Нийслэлийн 9 дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчмын хүнсний худалдааны газруудад 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 09-ны өдрийн хооронд хяналт шалгалт хийлээ.

Шалгалтад 530 худалдааны газар, сүлжээ дэлгүүр, ТҮЦ-ийг  хамруулав. Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/370 дугаар тушаалын холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар зөвлөмж, мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг өгч, зөвлөн туслалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.